Ukjent innhold og renhet

dødsfall siste rapporteringsår

Politiets prioriteringer

tusen årlige anmeldelser

Kriminalisering og forfølgelse

%

av straffedømte er offerløse

Ressurser til straff og skam

årlige resultatløse milliarder

Støtt en tryggere ruspolitikk …

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Vi jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter. Bli medlem for å støtte foreningens arbeid for en kunnskapsbasert rusreform og motta informasjon om hvordan du kan bidra og bli involvert.

Som lege og forsker er jeg svært opptatt av at pasientbehandling skal være basert på vitenskap, ikke tro og tradisjon. Pasienter viser oss enorm tillit, og denne må vi forvalte med troverdighet. Dette gjelder også for rusfeltet, og derfor støtter jeg Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Wasim Zahid

Lege

Ungdom (under 26)

kr 50,- per år

Voksne (over 26)

kr 200,- per år

Ildsjel (alle aldre)

kr 500,- per år