Har vi den tryggeste ruspolitikken?

Utfordringen

Norges ruspolitikk er blant de mest kontraproduktive i Europa. Tross enorm ressursbruk innen politi og rettsvesen, med flere siktelser per innbygger enn nesten alle europeiske land, har Norge et høyere forbruk av ulovlige rusmidler enn land med mindre streng lovgivning, og et av de høyeste overdosedødstallene. Stoffene omsettes fritt tilgjengelig uten aldersgrenser, åpningstider eller kvalitetskontroll, og sårbar og vanskeligstilt ungdom rekrutteres systematisk til langing av organiserte kriminelle nettverk. Marginaliseringen og utstøtelsen av brukerne resulterer i større rusproblemer for de sårbare, og er en unødig belastning for det store flertall som ikke utvikler rusproblemer. Forbudspolitikken har dessuten internasjonale skadevirkninger, og globalt har over 4 millioner mennesker mistet livet bare de siste fem årene.

Løsningen

Foreningen foreslår en kunnskapsbasert rusreform på syv sentrale områder for å redusere og forebygge rusrelaterte skader: avkriminalisering vil spare både brukere og samfunnet kontraproduktive belastninger; utredning av ulike reguleringsmodeller vil gi et overblikk over hvordan vi mest effektivt kan bringe produksjon, distribusjon og bruk under felleskapets kontroll; kunnskapsbasert forebyggingsarbeid vil være langt mer effektivt, særlig på ungdom som uansett søker opp all informasjonen selv; behandlingsmetoder basert på helse og omsorg, ikke straff og dogmer, vil hjelpe langt flere av våre svakeste; og verden skal vite at Norge anerkjenner og motsetter seg de enorme skadene en mislykket ruspolitikk har medført.

millioner i bøter til rusavhengige i Bergen

%

av nordmenn har brutt loven i sin levetid

tusen årlige rusrelaterte anmeldelser

tusen nordmenn har brutt loven den siste måneden

Avkriminalisering

Regulering

Narkotika har ødelagt mange liv, men feilslått politikk har ødelagt mange flere. Det er åpenbart etter 40 år med krig mot narkotika at det ikke har fungert. Narkotika burde avkriminaliseres.

Kofi Annan

Tidligere Generalsekretær i FN

Å arrestere og fengsle titalls av millioner folk de siste tiårene har fylt opp fengsel og ødelagt familier, uten å redusere verken tilgjengeligheten av illegal dop eller makten til kriminelle organisasjoner.

Thorvald Stoltenberg

Tidligere Utenriksminister i Norge

Behandling

Forebygging

Alt for lenge har vi sett på rusavhengighet med justispolitikkens øyne. Det viktigste vi kan gjøre er å gi god behandling – og se rusavhengighet som en utfordring for helsesektoren.

Barack Obama

President, USA

Kan hende vil fremtidens dom være at narkotikapolitikken har vært århundrets største feilinvestering i straff.

Johs. Andenæs

Professor i rettsvitenskap, konstituert høyesterettsdommer og nestor i norsk strafferett.

Helse

Kunnskap

Uten en politikk basert på omsorg og avkriminalisering unngår mange sårbare grupper å søke helsehjelp av frykt for juridiske konsekvenser.

Verdens Helseorganisasjon

Åpne samtaler med de unge om skadevirkninger kan potensielt redde liv. Det er utrolig viktig at unge får ærlig informasjon. Ikke ta en pille til om du ikke merker effekt av den første du tok.

Ina Roll Spinnangr

Styreleder og talsperson, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Solidaritet

I over hundre år har vi slått på krigstrommene mot rusavhengige. Jeg tror vi hele tiden burde ha sunget kjærlighetsviser til dem, for det omvendte av rusavhengighet er ikke avholdenhet. Det omvendte av rusavhengighet av samhørighet.

Johan Hari

Forfatter og journalist, Chasing the Scream: the first and last days of the war on drugs

Bli med og støtt en tryggere ruspolitikk…

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk. Foreningen arbeider for å flytte fokuset i norsk ruspolitikk fra stigmatisering og straff til god informasjon, helsehjelp, personlig ansvar og menneskerettigheter. Bli medlem for å støtte foreningens arbeid for en kunnskapsbasert rusreform og motta informasjon om hvordan du kan bidra og bli involvert.

Tryggleik, kunnskap og gode resultat kjem vanlegvis først i politikkutvikling. Men ikkje i ruspolitikken. Unøyaktig og misleiande informasjon skapar ein dårleg debatt, og ukontrollert omsetnad av rusmiddel skapar ein alvorleg risiko for dei vi vil verne mest. Det er tid for ein kunnskapsbasert rusreform.

Støtt arbeidet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk – det gjer eg!

Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant, Venstre

Ungdom (under 26)

kr 50,- per år

Voksne (over 26)

kr 200,- per år

Ildsjel (alle aldre)

kr 500,- per år