Bli medlem

Bli medlem og støtt Foreningen Tryggere Ruspolitikk i arbeidet for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.

Forandring krever engasjement.

Ungdom (under 26)

kr 50,- per år

Voksne (over 26)

kr 200,- per år

Ildsjel (alle aldre)

kr 500,- per år

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk. Foreningen arbeider for å flytte fokuset i norsk ruspolitikk fra stigmatisering og straff til god informasjon, helsehjelp, personlig ansvar og menneskerettigheter. Bli medlem for å støtte foreningens arbeid for en kunnskapsbasert rusreform og motta informasjon om hvordan du kan bidra og bli involvert.

Tryggleik, kunnskap og gode resultat kjem vanlegvis først i politikkutvikling. Men ikkje i ruspolitikken. Unøyaktig og misleiande informasjon skapar ein dårleg debatt, og ukontrollert omsetnad av rusmiddel skapar ein alvorleg risiko for dei vi vil verne mest. Det er tid for ein kunnskapsbasert rusreform.

Støtt arbeidet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk – det gjer eg!

Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant, Venstre

Gjør en forskjell

Norge har en av de Europas verste dødsrater. Vi har et sterkt behov for nytenking i ruspolitikken. Gjennom å engasjere deg i Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil du kunne være med på å gjøre en forskjell og redde liv.

Få kunnskap

Foreningen Tryggere Ruspolitikk driver utstrakt skolering og kunnskapsbygging både for medlemmer og andre. Ved å engasjere deg får du være en del av dette arbeidet.

Jobb med andre

Foreningen Tryggere Ruspolitikk arrangerer både medlems- og folkemøter hvor du kan jobbe sammen med andre som også ønsker en mer kunnskapsbasert tilnærming.

Norsk ruspolitikk styres av puritanisme. De eneste som tjener på en slik politikk, er kriminelle narkonettverk. Unge mennesker kriminaliseres, og mange betaler med sitt liv. Det er en skam. Det kan ikke fortsette.

Støtt arbeidet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk – det gjør jeg!

Dagfinn Nordbø

Satiriker og kommentator